CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HEAD CAPITAL VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HEAD CAPITAL VIỆT NAM

Location

Quận 11


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

CÔNG TY CỔ PHẦN OLA CITY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN OLA CITY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

HEAD Capital là công ty chuyên về mảng đầu tư và phát triển các dự án về Platfrom công nghệ cho các ngành dựa trên thế mạnh về phát triển user và năng lực giải các bài toán Grow Hacking. Giá trị cốt lõi chính của công ty là nguồn lực về trí tuệ, nguồn vốn lớn nhất của công ty là trí tuệ và giá trị con người.

Feedback