Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

Location

Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội


Company Information
  • Company size: 500-999

Jobs active

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

$ 17,6 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

$ 13 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thanh Giang

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

About us

Công ty thành lập năm 2011. Tập đoàn xây dựng và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Là công ty chuyên cung ứng nhân lực chuyên viên cấp cap đầu quân cho các doanh nghiệp tổ chức trong và ngoài nước. Hướng tới sự phát triển của công ty không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ nhân viên. Luôn tạo ra nhiều tiềm năng đa nghành trên thị trường việc làm cho mọi thành phần mọi lứa tuổi.

Feedback