language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty Cổ phần Tư vấn & Quản lý Công nghệ Xây Dựng ACT

Location: 14 đường số 2, phường 15, Quận 11

Company size: 25-99Field of operations: Joint Stock

Jobs active (7)

Job Title Location Salary Updated
Nhân Sự Tổng Hợp Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 16-08-2019
Kỹ Sư Kết Cấu - Dự Án Ho Chi Minh Competitive 11-08-2019
Kỹ Sư MEP - Dự Án Ho Chi Minh Competitive 11-08-2019
Kỹ Sư Dân Dụng Và Công Nghiệp Ho Chi Minh 12 Tr - 15 Tr VND 11-08-2019
Kiến Trúc Sư Ho Chi Minh 12 Tr - 15 Tr VND 11-08-2019
Kiến Trúc Sư - Dự Án Ho Chi Minh Competitive 11-08-2019
Kỹ Sư Cơ Điện Ho Chi Minh 10 Tr - 12 Tr VND 11-08-2019

About us

ACT Joint Stock Company (ACT) is established in Viet Nam in 2018 with the intention to share the knowledge of BIM to the building professionals in Viet Nam. ACT accumulates our BIM/VDC knowledge and experiences through actual project works and translate them into relevant and constructive solutions for our clients. Our business has since grown from strength to strength over the last few years and we are currently leading many major projects in the building industry in the area of BIM for Owners, Developers, Consultants and Contractors.

ACT specializes in customized Architectural Consultancy, BIM/VDC Consultancy BIM Training & Workshop, BIM/VDC Project Solutions and Local Real Estate Development. We are building professionals armed with BIM/VDC knowledge and experience. We believe that BIM is the new building process and business tool for the future of the building industry.

-----------------------------------------------

Công ty cổ phần tư vấn & quản lý công nghệ xây dựng ACT được thành lập tại năm 2018 với ý định chia sẽ kiến thức BIM cho các chuyên gia xây dựng tại Việt Nam . Công ty ACT tích lũy kiến thức và kinh nghiệm BIM/VDC của chúng tôi thông qua các dự án thực tế và chuyển chúng thành các giải pháp có liên quan và mang tính xây dựng giá trị tốt nhất đến khách hàng đến khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang phát triển sức mạnh tư vấn thiết kế và dẫn đầu ứng dụng giải pháp công nghệ nhiều dự án lớn trong ngành công nghiệp xây dựng và lĩnh vực BIM/VDC cho Chủ Đầu Tư, Nhà Phát Triền Bất Động Sản, Tư Vấn và Nhà Thầu Chính.

ACT chuyên về Tư vấn Kiến Trúc, Tư vấn BIM/VDC, Đào tạo & Tổ chức Hội thảo BIM/VDC, Giải Pháp Quản Lý Dự Án và Phát Triển Dự Án Bất Động Sản. Chúng tôi đang xây dựng các chuyên gia được trang bị kiến thức và kinh nghiệm BIM/VDC. Chúng tôi tin rằng BIM là quy trình xây dựng mới và công cụ kinh doanh cho tương lai của ngành xây dựng.

 

 

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: