Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Synergy

Location

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1


Company Information
  • Company size: 20-40
  • Field of operations: Joint Stock

About us

Công ty họat động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Feedback