CÔNG TY CỔ PHẦN US VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN US VIỆT NAM

Location

22 Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

CÔNG TY CP US VIỆT NAM

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN US VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN US VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP US VIỆT NAM

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

CÔNG TY CỔ PHẦN US VIỆT NAM Địa chỉ: 22 Cao Văn Ngọc, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Feedback