language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty Cổ phần Xây Dựng An Phú Gia

Location: 178/11 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size: 100-499Field of operations: Joint StockWebsite: anphugia.com.vn

Jobs active (13)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng Bộ Phận M&E - Lương Từ 15tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 15 Tr - 18 Tr VND 21-08-2019
Giám Sát Thi Công Cơ Điện (MEP) Ho Chi Minh Competitive 21-08-2019
Marketing and Communication Executive (Performance Coatings) Ho Chi Minh 12 Tr - 20 Tr VND 21-08-2019
An Toàn Viên Lương Từ 8tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 21-08-2019
Nhân Viên Khối Lượng Từ 12tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 12 Tr - 15 Tr VND 21-08-2019
Chỉ Huy Trưởng Công Trình Cơ Điện Ho Chi Minh 16 Tr - 24 Tr VND 14-08-2019
Trợ Lý An Toàn Lao Động Lương Từ 8tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 14-08-2019
Chuyên Viên Pháp Chế Lương Từ 15tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 31-07-2019
Kế Toán Công Trình - Lương Từ 8tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 31-07-2019
Chuyên Viên Pháp Chế Lương Từ 20tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 31-07-2019
Giám Sát Thi Công - Lương Từ 12tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 12 Tr - 15 Tr VND 31-07-2019
Kỹ Sư QS Lương Từ 15tr/Tháng Trở Lên Ho Chi Minh 15 Tr - 18 Tr VND 31-07-2019
Kế Toán - Thư Ký Công Trình Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 31-07-2019

About us

Trong suốt quá trình hoạt động, với cơ cấu tổ chức khoa học, hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho công tác đầy đủ, hiện đại,... mục tiêu của Công ty CP Xây dựng An Phú Gia là trở thành một doanh nghiệp có uy tín trong ngành xây dựng ở Việt Nam và trong khu vực. Vì vậy các sản phẩm của Công ty CP Xây dựng An Phú Gia khi đưa ra thị trường sử dụng luôn có chất lượng cao, phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng và đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng.

Để đạt được mục tiêu trên Công ty CP Xây dựng An Phú Gia thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, đồng thời không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên, nâng cao năng lực máy móc thiết bị và đổi mới công nghệ sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cao cho sản phẩm.

Giám đốc Công ty CP Xây dựng An Phú Gia cam kết và yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty thấu hiểu Chính sách chất lượng của công ty, thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm việc hết khả năng của mình vì uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: