Công ty CP Thương Mại Bất Động Sản Tây Bắc

Công ty CP Thương Mại Bất Động Sản Tây Bắc

Location

02 Nguyễn Hiền, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

Công ty CP Thương Mại Bất Động Sản Tây Bắc

$ Competitive

  • Quang Nam

About us

Là Doanh nghiêp hoạt động nhiều lĩnh vực ngành nghề. Trong đó trọng tâm là dự án bất động sản, thủy sản và các khu hậu cần nghề cá,...

Feedback