language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty CP Trường học Thông minh

Location: Sảnh thương mại HH1, Tòa Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh

Company size: 10-20

Jobs active (11)

Job Title Location Salary Updated
Trưởng phòng Kinh Doanh tại Hà Nội Ha Noi 13 Tr - 18 Tr VND 18-09-2019
Biên tập viên Tiếng Anh Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 11-09-2019
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 07-09-2019
Nhân Viên Biên Tập Nội Dung Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 06-09-2019
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 06-09-2019
Biên Kịch / Biên Tập Truyền Hình Ha Noi 7 Tr - 12 Tr VND 04-09-2019
Kế Toán Thuế Ha Noi 10 Tr - 13 Tr VND 04-09-2019
Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Hà Nội Ha Noi 12 Tr - 15 Tr VND 31-08-2019
Trưởng phòng Biên tập Ha Noi Competitive 28-08-2019
Kê toán tổng hợp/Kế toán thuế Ha Noi 9 Tr - 15 Tr VND 28-08-2019
Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 26-08-2019

About us

Smartschool là nền tảng giáo dục điện tử tiên tiến phục vụ chương trình giáo dục từ cấp tiểu học, trung học cơ sở cho tới trung học phổ thông. Lịch sử sẽ là môn học tiên phong được xây dựng trong chương trình học tập của Smartschool nhằm đổi mới cách dạy và học trong trường phổ thông hiện nay. Smartschool tiếp cận theo hướng giúp giáo viên, học sinh hình thành được những năng lực chuyên môn, kĩ năng giảng dạy và học tập nhằm phát triển nội dung kiến thức, kĩ năng và phẩm chất năng lực của người học. Được cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất hiện nay, Smartschool cung cấp bộ giải pháp ưu việt và mạnh mẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng về giảng dạy, học tập và quản lý cho giáo viên, học sinh và cán bộ nhà trường. Bộ giải pháp này gồm ba trọng tâm chính: Phần mềm soạn giáo án dành cho giáo viên Hệ thống kiểm tra đánh giá và bài giảng trực tuyến theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phát triển phẩm chất năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông dành cho học sinh. Phần mềm quản lý chất lượng trường học dành cho nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Smartschool hướng tới sứ mệnh đóng góp vào công cuộc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: