language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

Location: Số 332 đường Độc Lập (QL 51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

Company size: 600Website: www.eps.genco3.vn

Jobs active (15)

Job Title Location Salary Updated
Nhân viên Cơ Khí (Thái Bình) Thai Binh Competitive 17-07-2019
Kỹ Sư Chuyên Ngành Cơ Điện (BRVT, Bình Thuận) Ba Ria-VT, Binh Thuan Competitive 17-07-2019
Kỹ Sư Cơ Điện (Thái Bình) Thai Binh Competitive 17-07-2019
Công Nhân Cơ Điện (Quảng Ninh, Thái Bình) Quang Ninh, Thai Binh Competitive 16-07-2019
Kỹ Sư Cơ Điện (BRVT, Bình Thuận) Ba Ria-VT, Binh Thuan Competitive 15-07-2019
Kỹ Sư Cơ Điện (BRVT, Bình Thuận) Ba Ria-VT, Binh Thuan Competitive 15-07-2019
Kỹ Sư Cơ Điện (BRVT, Bình Thuận) Ba Ria-VT, Binh Thuan Competitive 15-07-2019
Kỹ Sư Cơ Điện (Thái Bình, Quảng Ninh) Thai Binh, Quang Ninh Competitive 07-07-2019
Kỹ Sư Cơ Điện (Bình Thuận) Binh Thuan, Ninh Thuan Competitive 03-07-2019
Công Nhân Nhà Máy Điện (Thái Bình, Quảng Ninh) Thai Binh, Quang Ninh Competitive 02-07-2019
Kỹ Sư Chuyên Ngành Cơ Điện (Thái Bình) Thai Binh Competitive 02-07-2019
Kỹ Sư Chuyên Ngành Cơ Điện (Thái Bình, Quảng Ninh) Thai Binh, Quang Ninh Competitive 02-07-2019
Kỹ Sư Cơ Điện Binh Thuan, Ninh Thuan Competitive 23-06-2019
Kỹ Sư Cơ Điện (Thái Bình, Quảng Ninh) Thai Binh, Quang Ninh Competitive 23-06-2019
Nhân viên Cơ (Quảng Ninh, Thái Bình) Quang Ninh, Thai Binh Competitive 23-06-2019

About us

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (Công ty EPS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao cho các Nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO 3. Hiện tại, Công ty EPS có nhu cầu tuyển dụng lao động sửa chữa có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề; cụ thể như sau:

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: