language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

Location: Số 332 đường Độc Lập (QL 51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

Company size: 600Website: www.eps.genco3.vn

Jobs active

We currently do not have any job openings available. Join Our Talent Network / Follow Company to be notified by email when new job opportunities become available.

About us

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (Công ty EPS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao cho các Nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO 3. Hiện tại, Công ty EPS có nhu cầu tuyển dụng lao động sửa chữa có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề; cụ thể như sau:

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: