Công ty Liên Doanh May Oasis

Công ty Liên Doanh May Oasis

Location

Huong lo 2, Ap Hau, Xa Tan Thong Hoi, Huyen Cu Chi


Company Information
  • Field of operations: Joint Venture

Jobs active

Công ty Liên Doanh May Oasis

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH May Oasis

$ Over 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH May Oasis

$ Over 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH May Oasis

$ Over 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Liên Doanh May Oasis

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH May Oasis

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công Ty TNHH May Oasis bắt đầu sản xuất hàng may mặc từ năm 2002, dưới sự quản lý của đội ngũ quản lý và nhân viên có năng lực, có kinh nghiệm và nhiệt tình.
 

Feedback