Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai (VN)

Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai (VN)

Location

Khu Công Nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai,


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited

About us

Sự phát triển của bao nhựa đem lại thuận tiện nhưng là thảm họa cho trái đất trong tương lai gần, phải mất 500 đến 1000 năm mới phân hủy được loại bao bì này.

Trong khi đó, bao bì giấy có thời gian phân hủy nhanh và có lợi cho môi trường. Vì vậy việc chuyển từ bao nhựa sang bao bì giấy là xu hướng tất yếu.

Năm 1996, dưới sự hợp tác của 2 công ty CHUBU SHIKO CO.,LTD và Công ty NISSHO IWAI PAPER and PULP, Công ty TNHH Bao Bì Nhật Bản (VN) - viết tắt là JPT- ra đời và không ngừng lại tại đó đến năm 2013 nhà máy thứ 3 - Công ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai (VN) - viết tắt là JPTDN  ra đời, góp phần cung ứng nhu cầu về sản phẩm bao bì giấy công nghiệp cho thị trường Việt nam cũng như các nước lân cận.

Feedback