Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

Location

284/1 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú


Company Information
  • Field of operations: Limited
57 followers

Jobs active

(New)

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong 284/1 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú
Feedback