Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

Location

62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Company Information
 • Company size: 100-499
 • Field of operations: Limited
 • Website: https://bividvietnam.com/;https://duocbaolong.vn/;https://humana.com.vn/
4.677 followers

About us

62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Jobs active

Nhân viên giám sát chất lượng

Nhân viên giám sát chất lượng

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Quản đốc phân xưởng

Quản đốc phân xưởng

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Kỹ thuật vận hành

Kỹ thuật vận hành

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Trưởng Bộ phận Đông khô & Đóng gói

Trưởng Bộ phận Đông khô & Đóng gói

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Kỹ Thuật Bảo Trì

Kỹ Thuật Bảo Trì

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Nhân viên QA

Nhân viên QA

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Kỹ sư thẩm định

Kỹ sư thẩm định

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Trưởng nhóm Đông Khô

Trưởng nhóm Đông Khô

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
Trưởng bộ phận bán thành phẩm

Trưởng bộ phận bán thành phẩm

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ Competitive

 • Ha Noi
QUẢN LÝ KINH DOANH KÊNH THẦU (KEY ACCOUNT MANAGER) ( HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ)

QUẢN LÝ KINH DOANH KÊNH THẦU (KEY ACCOUNT MANAGER) ( HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ)

Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid)

$ 20 Mil - 25 Mil VND

 • Ho Chi Minh
Feedback