language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM

Location: 337 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11

Company size: 10Field of operations: LimitedWebsite: www.biogroupvietnam.com

Jobs active

We currently do not have any job openings available. Follow Company to be notified by email when new job opportunities become available.

About us

Với 15 năm kinh nghiệm trong kinh doanh thiết bị PTN, công ty TNHH Biogroup Vietnam được thành lập (startup) với quy mô khoảng 10 thành viên và tập trung vào các mãng kinh doanh cốt lõi nhằm hướng đến sự hoàn thiện về môi trường làm việc BỀN VỮNG, GẮN KẾT & HIỆU QUẢ.

BIOGROUP VIETNAM cung cấp các giải pháp thiết bị/ vật tư công nghệ tối hảo trong các ngành sản xuất tế bào/ tế bào gốc, dược phẩm/ dược phẩm sinh học, gene/CNSH.

Message from CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI (CORE VALUES)

  1. KẾT NỐI CÁC ĐỐI TÁC, CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN (LINKING partnerships, technologies and development)
  2. CHUYÊN NGHIỆP TRONG CUNG CẤP GIẢI PHÁP SINH HỌC (Expertised-driven)
  3. TRUNG THỰC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG, DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (Integrity)
  4. KHAO KHÁT PHỤC VỤ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SINH HỌC (PASSION for serving bio-solutions)
  5. TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (Ownership)
  6. TĂNG TRƯỞNG QUA NHỮNG THÁCH THỨC (GROWTH through challenges)

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: