Công ty TNHH Bizzi VietNam

Công ty TNHH Bizzi VietNam

Location

Goldview Building, 346 Ben Van Don, Ward 1, District 4, HCMC


Company Information
  • Company size: 10-20
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ Over 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ 26,4 Tr - 44 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bizzi VietNam

$ Over 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Được thành lập từ 09/2020, Bizzi có sứ mệnh áp dụng ứng dụng công nghệ 4.0 ( Robotic process automation, machine learning, AI) để phát triển các giải pháp tự động hóa cho nghiệp vụ kế toán và tài chính, giúp tăng năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn trở thành trợ lý đắc lực của bộ phận tài chính-kế toán trong quá trình chuyển đổi số, làm công việc kế toán trở nên đơn giản hơn và nhẹ nhàng hơn.

Established in Sep 2019, Bizzi’s mission is to apply automation technology to enhance productivity and reduce costs for accounting and finance operations. We look forward to being a smart "side-kick" for accountants in the digital transformation process, simplifying and reducing the workload performed by accountants.

 

Feedback