CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA

CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA

Location

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Thị trấn Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai.


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Dong Nai

About us

CÔNG TY TNHH CHEMTROVINA Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Thị trấn Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai.
Feedback