CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

Location

Kim Mã


Company Information
  • Company size: 500000
  • Field of operations: Limited

Jobs active

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 3,5 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NEWSTAR VN

$ 14 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

About us

Newstar là công ty TNHH về dịch vụ thông tin tài chính, công nghệ tài chính, chuyên về phát triển khoa học kỹ thuật tài chính và kiểm soát rủi ro của người dùng; sáng tạo và phát triển các APP về công nghệ tài chính; cung cấp các dịch vụ về tài chính thông minh và các biện pháp giải quyết hiệu quả nhất tới người dùng.

Feedback