Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Location

Tòa nhà BACH, Lầu 1, 111 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited

About us

Công ty TNHH Dịch Vụ Ứng Dụng Hỗ Trợ Doanh Nghiệp (BSAS) là một tổ chức độc lập được thành lập với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. BSAS là đơn vị tổ chức và tiến hành thực hiện Bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn Hội Nhập, với mục đích thúc đẩy xuất khẩu, nhằm tăng nội lực cho các Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.  

Website: http://bsas.com.vn/

Feedback