language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty TNHH DUEL Việt Nam

Location: 38 đường số 4, KCN Việt Nam - Singapore

Field of operations: ForeignWebsite: www.duel.co.jp

Jobs active (1)

Job Title Location Salary Updated
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Binh Duong Competitive 08-06-2019

About us

Công ty TNHH Duel Việt Nam là công ty Nhật, có nhà máy đặt tại KCN Việt Nam - Singapore, chuyên sản xuất dụng cụ đánh bắt thủy sản. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên thích hợp, để làm việc lâu dài tại công ty. Chúng tôi cần tuyển những vị trí sau đây:

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: