Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

Location

Địa chỉ tại VN: Lô 62, KCX Linh Trung II, Quận Thủ Đức, Tp. HCM; Địa chỉ tại US: 3179 Skyway Ct. Fremont CA 94539 USA. ĐT: 510-661-6793 Fax: 510-661-2105


Company Information
  • Company size: 1000-1500
  • Field of operations: Foreign
216 followers

Jobs active

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 8,5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 7,5 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn USA, hiện đang cần nhân lực để phục vụ cho mục đích mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2017-2020. Các ứng viên sẽ có một nghề nghiệp vững chắc, lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến, được đào tạo tại Việt Nam và nước ngoài. Phỏng vấn đạt sẽ đi làm ngay.

Tham khảo thêm thông tin tại các trang Website sau: http://greystonevn.com và http://greystonedatatech.com

Feedback