language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty TNHH Halla Electronics Vina

Location: Lô L4 Khu công nghiệp Tràng Duệ, Huyện An Dương

Company size: 100-499

Jobs active (18)

Job Title Location Salary Updated
Nhân viên sản xuất Hai Phong Competitive 20-09-2019
Lập trình viên Hai Phong Competitive 20-09-2019
Kỹ Thuật Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu Hai Phong Competitive 18-09-2019
Kỹ Thuật Viên/Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Hai Phong Competitive 18-09-2019
Phiên Dịch Xưởng/ Quản Lý Sản Xuất Hai Phong Competitive 18-09-2019
Kỹ Thuật Viên, Nhân Viên Phòng Đo Hai Phong Competitive 18-09-2019
Nhân Viên Kế Hoạch Kinh Doanh Hai Phong Competitive 09-09-2019
Kỹ Thuật Viên/Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Hai Phong Competitive 05-09-2019
Kỹ Thuật Viên, Nhân Viên Phòng Đo Hai Phong Competitive 05-09-2019
Kỹ Thuật Viên Phòng An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường Hai Phong 7 Tr - 8 Tr VND 31-08-2019
Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Hai Phong Competitive 31-08-2019
Công nhân phòng AN TOÀN SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG Hai Phong 8 Tr - 10 Tr VND 27-08-2019
Nhân Viên SCM/ Planning - Quản Lí Chuỗi Cung Ứng Hai Phong Competitive 25-08-2019
Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Hai Phong Competitive 25-08-2019
Công Nhân Quản Lí Chất Lượng Hai Phong Competitive 25-08-2019
Nhân Viên Quản Lí Chất Lượng Hai Phong Competitive 25-08-2019
Phiên Dịch Xưởng/ Quản Lý Sản Xuất Hai Phong Competitive 25-08-2019
Kỹ Thuật Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu Hai Phong Competitive 25-08-2019

About us

Công ty TNHH Halla Electronics Vina là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện máy giăt, thiết bị điện thoại, linh kiện ô tô

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: