Công ty TNHH Innovative Lighting

Công ty TNHH Innovative Lighting

Location

Lô 206, đường D2, Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, Thị trấn Hiệp Phước


Company Information
70 followers

Jobs active

Công ty TNHH Innovative Lighting

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Innovative Lighting

$ Competitive

  • Dong Nai

About us

Innovative Lighting Technologies (ILT) is a multi-national LED lighting fixtures and components manufacturer with a manufacturing presence in China, USA & Vietnam and a global sales footprint. ILT is driven by its vision to contribute to solving global sustainability challenges and addressing economic needs by promoting energy conservation through utilization of energy efficient lighting and cost effective solutions.

Innovative Lighting Technologies (ILT) là nhà sản xuất linh kiện và thiết bị chiếu sáng LED đa quốc gia với sự hiện diện của các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, Hoa Kỳ & Việt Nam và đang dần vươn ra toàn cầu. ILT được thúc đẩy bởi tầm nhìn của chính mình trong việc góp phần giải quyết các thách thức bền vững toàn cầu và giải quyết các nhu cầu kinh tế bằng cách đẩy mạnh bảo tồn năng lượng thông qua việc sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu quả năng lượng và các giải pháp tiết kiệm chi phí.

Photo

Feedback