Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

Location

Ấp Chánh, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An


Company Information
  • Company size: 15
  • Field of operations: Limited

Jobs active

(New)

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

Công ty TNHH Kim Nghĩa

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Long An

Công Ty TNHH Kim Nghĩa

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

Công ty TNHH Kim Nghĩa

$ 6,5 Tr - 10 Tr VND

  • Long An

About us

Công ty TNHH KIM NGHĨA thành lập năm 2006 với các hoạt động kinh doanh chủ yếu như sau :

1). Sản xuất nguyên liệu thức ăn gia súc xuất khẩu

2). Sản xuất và kinh doanh trái cây sấy dẻo 

3). Thương mại xuất khẩu thực phẩm 

Message from Công Ty TNHH Kim Nghĩa

NON-STOP WORKING & MOVING

NO MATTER WHAT IS IT DAY OR NIGHT TIME, HOLIDAYS OR BUSINESS DAYS.

WE ARE ALWAYS FAST, SAFETY AND EFFECTIVE.

 

Feedback