Công Ty TNHH Kindy City

Công Ty TNHH Kindy City

Location

80 Trương Định, Phường 09, Quận 3


Company Information
  • Company size: 100-499
  • Field of operations: Limited
178 followers

Jobs active

(New)

Công Ty TNHH Kindy City

$ 5,4 Mil - 6,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

About us

Chúng tôi là một trường Mầm Non hoạt động theo mô hình đào tạo song ngữ kết hợp Khung Chuẩn của chương trình Mầm Non Hoa Kỳ và Chương trình Mầm Non Việt Nam. Nhắm tới sự phát triển toàn diện của trẻ, nhà trường chú trọng xây dựng không chỉ các kiến thức hay năng lực trí tuệ, thể chất mà còn đặc biệt chú trọng hình thành nhân cách và những kỹ năng sống cần thiết ngay từ những năm đầu đời.

Để xây dựng mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên năng động, sáng tạo đồng thời nhiệt tình, tâm huyết với chương trình đào tạo của Bậc học Mầm Non. 

Feedback