language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty TNHH King Power

Location: 18 Đại Lộ Hữu Nghị KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An

Company size: 0-100Field of operations: Limited

Jobs active (3)

Job Title Location Salary Updated
Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung) Binh Duong, Ho Chi Minh Competitive 01-10-2019
Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung) Binh Duong, Ho Chi Minh Competitive 25-09-2019
Nhân Viên Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung) Binh Duong 8 Tr - 10 Tr VND 22-09-2019

About us

Công ty King Power là công ty 100% vốn nước ngoài của Đài Loan , được thành lập vào tháng 8/2002 .
Là một trong những công ty nước ngoài đầu tiên họat động trên lĩnh vực máy phát điện .

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: