CÔNG TY TNHH LAMELL

CÔNG TY TNHH LAMELL

Location

Quốc lộ 56, Ấp Bắc 2, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Limited
  • Website: https://lamell.vn/

Jobs active

CÔNG TY TNHH LAMELL

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ba Ria-VT

About us

CÔNG TY TNHH LAMELL

Địa chỉ: Quốc lộ 56, Ấp Bắc 2, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Feedback