Công ty TNHH Luki Việt Nam

Công ty TNHH Luki Việt Nam

Location

203/9 Đường Trục, P. 13, Quận 13, TP. HCM


Company Information
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Công ty TNHH Luki Việt Nam

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Luki Việt Nam

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Luki Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Luki Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Luki Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

About us

Công ty LUKI thành lập 20 năm, chuyên vật tư công nghiệp cho nhiều nghành khác nhau
 

Feedback