Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

Location

100/11-12 An Dương Vương - Phường 9 - Quận 5


Company Information
  • Field of operations: Limited
  • Website: www.anphuoc.com.vn
4.022 followers

About us

Để tìm hiểu thêm về công ty chúng tôi vui lòng truy cập: www.anphuoc.com.vn

Jobs active

Trưởng Bộ phận Hạ tầng CNTT

Trưởng Bộ phận Hạ tầng CNTT

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
Thư Ký Dự Án/ Xây Dựng

Thư Ký Dự Án/ Xây Dựng

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
Stylist / Hình ảnh cửa hàng thời trang

Stylist / Hình ảnh cửa hàng thời trang

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG ĐỒ DA/ QUẦN ÁO

NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG ĐỒ DA/ QUẦN ÁO

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
Kỹ sư bóc tách khối lượng

Kỹ sư bóc tách khối lượng

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
Trưởng phòng quản lý chất lượng (QC)

Trưởng phòng quản lý chất lượng (QC)

Cty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
MARKETING MANAGER

MARKETING MANAGER

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Ho Chi Minh
Feedback