Công ty TNHH Minh Long I

Công ty TNHH Minh Long I

Location

333 Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, Bình Dương


Company Information
  • Field of operations: Limited
382 followers

Jobs active

(New)

Công ty TNHH Minh Long I

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong
(New)

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong
(New)

Công ty TNHH Minh Long I

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Can Tho
(New)

Công ty TNHH Minh Long I

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong
(New)

Công ty TNHH Minh Long I

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Binh Duong
(New)

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

About us

Công ty TNHH Minh Long I chuyên sản xuất gốm sứ cao cấp được thành lập từ 1970. Với một lịch sử của làng nghề truyền thống, sản phẩm của Minh Long có mặt rộng khắp trên thị trường trong và ngoài nước, mà chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

Feedback