CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

Location

Lô C2-11, đường Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà


Company Information
  • Company size: 100-400
  • Field of operations: Limited
  • Website: 5tfoods.com

Jobs active

(New)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • T. Thien Hue

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Binh Thuan

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NĂM MỤC TIÊU

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Binh Dinh

About us

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu được thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư thánh phố Đà Nẵng cấp ngày 10/9/2015, có trụ sở chính tại Lô C2-11 Đường Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quân Sơn Trà, Đà nẵng với các lĩnh vực, ngành nghề chính như buôn bán các mặt hàng thực phẩm đông lạnh. Ngay sau khi thành lập, công ty đã từng bước củng cố lại cơ cấu hoạt động kinh doanh dịch vụ, cũng như chú trọng cải tiến công tác, cách thức làm việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty chú trọng ổn định và phát triển thị trường phía bắc và phía nam với việc mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Nha Trang và Tp Hồ Chí Minh.

Feedback