CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT - MEKONG

CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT - MEKONG

Location

210 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM


Company Information
  • Company size: 150-200
  • Field of operations: Limited

Jobs active

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV CỬA HÀNG NÔNG NGHIỆP 360

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT - MEKONG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Công ty TNHH MTV Khoa học Nông nghiệp Việt-Mekong là một công ty trực thuộc Công ty Cổ Phần Khoa học Nông nghiệp Việt (VAS). Công ty chúng tôi được tổ chức như một công ty nông nghiệp vận hành và phát triển chuỗi cung ứng nông sản tươi, nông sản chế biến của Việt Nam đến thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước châu Âu.
Các hoạt động kinh doanh chính bao gồm:
VIET-MEKONG - Vận hành nhà máy xử lý nông sản của chính công ty, đặt ở tỉnh Vĩnh Long 
Cửa hàng Nông nghiệp 360 (Sài Gòn 360)  - Chuỗi cửa hàng kinh doanh bán lẻ trái cây sạch 

Minh Trân (MTAS) - Trang trại Xoài 26 hecta đạt chuẩn Global Gap ở Đồng Bằng Sông Cửu Long  

Feedback