Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Việt Á

Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Việt Á

Location

Tầng 2, 119-121 Nguyễn Công Trứ - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1 - TP Hồ Chí Minh.


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Binh Thuan | Ha Noi | Binh Duong

About us

Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Việt Á chuyên hoạt động về lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra còn hoạt động công ty nắm giữ tài sản (Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng ,Chủ động bán các tài sản bảo đảm nợ vay thuộc quyền định đoạt của ngân hàng thương mại theo giá thị trường ,...)

Feedback