Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

Location

Khu phố 3, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương


Company Information
 • Field of operations: Joint Stock
 • Website: http://vasgroup.vn/gioi-thieu/110-vas-an-hung-tuong.html
1.721 followers

About us

 

 

 

Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường có tổng diện tích 10ha, với:

Jobs active

Nhân viên ATLĐ - PCCC

Nhân viên ATLĐ - PCCC

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 8 Mil - 10 Mil VND

 • Binh Duong
THỢ CƠ KHÍ

THỢ CƠ KHÍ

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 9 Mil - 12 Mil VND

 • Binh Duong
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 15 Mil - 20 Mil VND

 • Binh Duong
THỢ SỬA CHỮA CẨU TRỤC

THỢ SỬA CHỮA CẨU TRỤC

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 10 Mil - 12 Mil VND

 • Binh Duong
SỬA CHỮA Ô TÔ

SỬA CHỮA Ô TÔ

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 10 Mil - 12 Mil VND

 • Binh Duong
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 15 Mil - 20 Mil VND

 • Binh Duong
KCS phôi

KCS phôi

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 10 Mil - 11 Mil VND

 • Binh Duong
Nhân viên bảo trì điện

Nhân viên bảo trì điện

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 10 Mil - 12 Mil VND

 • Binh Duong
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 13 Mil - 17 Mil VND

 • Binh Duong
Thủ kho thành phẩm

Thủ kho thành phẩm

Công Ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường

$ 10 Mil - 12 Mil VND

 • Binh Duong
Feedback