language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty TNHH Nikkiso Việt Nam

Location: KCX Tân Thuận , Q.7

Field of operations: Limited

62 followers

Jobs active (1)

Job Title Location Salary Updated
Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng Ho Chi Minh Competitive 22-06-2019

About us

Chúng tôi là công ty sản xuất thiết bị y tế .Công ty có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản và nhà máy sản xuất đặt tại Khu Chế Xuất Tân Thuận , Q. 7, TP HCM.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: