language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Location: Room 704, 7th Floor, 54-56 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1

Field of operations: LimitedWebsite: https://www.reeracoen.com.vn/

116 followers

Jobs active (144)

Job Title Location Salary Updated
Quận 7 _ Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser, Tiếng Nhật N3) _ 15560TH Ho Chi Minh 21 Tr - 32 Tr VND 16-07-2019
Phúc Lợi Tốt _ Etown, Tân Bình _ IT Comtor Tiếng Nhật N1 _ 15549GL Ho Chi Minh 14 Tr - 18 Tr VND 15-07-2019
VSIP 1, Bình Dương _ Biên Phiên Dịch tiếng Nhật N2 _ 15544GL Binh Duong 11 Tr - 15 Tr VND 15-07-2019
Quận 1 _ General Accountant (Tiếng Anh Tốt Và Tiếng Nhật N2) _ 15508TH Ho Chi Minh 12 Tr - 18 Tr VND 15-07-2019
Thủ Đức _ Nhân viên thiết kế máy tự động (PLC) _ 12835TH Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 14-07-2019
_ Quản lý đơn hàng (Merchandiser) cho bộ phận thực phẩm (tiếng Nhật N2) _ 13066TH Ho Chi Minh 12 Tr - 21 Tr VND 14-07-2019
Quận 1 _ Legal manager (tiếng Anh) _ 15534TH Ho Chi Minh 35 Tr - 45 Tr VND 14-07-2019
Bình Thạnh _ Kỹ sư Back-end (cakePHP/PHP/Java) _ 15504TH Ho Chi Minh 8 Tr - 13 Tr VND 14-07-2019
Cần Giuộc Long An _ Trợ Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Nhật N2) _ 15670TH Long An 9 Tr - 13 Tr VND 13-07-2019
Trợ Lý Kiểm Soát Sản Xuất (Đồ May Mặc, Tiếng Nhật N2) _ 15738TH Ho Chi Minh 14 Tr - 23 Tr VND 13-07-2019
Quận 1 _ Nhân viên phục vụ nhà hàng (tiếng Nhật N2~N3) _ 13799GL Ho Chi Minh 10 Tr - 14 Tr VND 12-07-2019
KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai _ Quản Lý Tổng Vụ (công ty sản xuất mới thành lập) _ 15439GL Dong Nai 23 Tr - 30 Tr VND 12-07-2019
Kỹ Sư Máy Công Trình dự án Metro (HITACHI) _ 14010GL Ho Chi Minh 14 Tr - 22 Tr VND 11-07-2019
Quận 1 _ Nhân viên Kinh doanh (sản phẩm Thép, tiếng Nhật N2, tiếng Anh tốt) _ 11801TH Ho Chi Minh 12 Tr - 21 Tr VND 11-07-2019
Quận 1 _ Accounting Manager (in accounting agency) (tiếng Anh tốt) _ 14531TH Ho Chi Minh 20 Tr - 30 Tr VND 11-07-2019
Quận 1 _ Nhân viên kinh doanh ( tiếng Nhật N2, tiếng Anh tốt) _ 15705KC Ho Chi Minh 14 Tr - 20 Tr VND 11-07-2019
Quận 1 _ Sales Planning Manager (tiếng Anh tốt và tiếng Nhật N2) _ 15521TH Ho Chi Minh 25 Tr - 33 Tr VND 10-07-2019
Quận 10 _ Biên phiên dịch tiếng Nhật N1~N2 _ 15524GL Ho Chi Minh 15 Tr - 18 Tr VND 10-07-2019
Quận 1 _ Import Export Executive (tiếng Nhật N2~N3) _ 15525GL Ho Chi Minh 15 Tr - 21 Tr VND 10-07-2019
Quận 1 _ Senior Merchandiser (tiếng Anh tốt và tiếng Nhật N2) _ 15520TH Ho Chi Minh 18 Tr - 55 Tr VND 10-07-2019
Bình Thạnh _ Tổng Vụ kiêM Trợ Lý tiếng Nhật N2 _ 14925GL Ho Chi Minh 11 Tr - 15 Tr VND 10-07-2019
Đồng Nai, Nhơn Trạch _ Trợ lý Giám đốc người Nhật (tiếng Nhật N2, tiếng Anh tốt) _ 14208TH Dong Nai 12 Tr - 17 Tr VND 10-07-2019
Bình Tân _ Chanel Sales Manager (tiếng Anh tốt) _ 12697TH Ho Chi Minh 13 Tr - 18 Tr VND 10-07-2019
Quận 1 _ Field Technical Staff (aluminum window and door) ( _ 15713GL Ho Chi Minh 12 Tr - 16 Tr VND 10-07-2019
Quận 1 _ Project Leader (Software Programming & IT Solution) _ 11955GL Ho Chi Minh 25 Tr - 35 Tr VND 10-07-2019
Quận 1 _ Textile Dyeing Technician _ 15709GL Ho Chi Minh 25 Tr - 40 Tr VND 10-07-2019
KỸ SƯ ĐI NHẬT _ KĨ SƯ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG _ 15563GL Tokyo 44 Tr - 44 Tr VND 10-07-2019
KIZUNA 3 _ Nhân Viên tiếng Nhật N2 _ 15667GL Long An 12 Tr - 17 Tr VND 10-07-2019
KCN Long Đức, Long Thanh, Đồng Nai _ Thông dịch tiếng Nhật N2~N1 _ 15883GL Dong Nai 9 Tr - 12 Tr VND 10-07-2019
Quận 1 _ Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2) _ 15509GL Ho Chi Minh 10 Tr - 12 Tr VND 09-07-2019
Quận 1 _ IT Human Resource Specialist (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt) _ 15767TH Ho Chi Minh 12 Tr - 14 Tr VND 09-07-2019
Quận 3 _ Nhân viên Kinh doanh _ 15765TH Ho Chi Minh 16 Tr - 25 Tr VND 09-07-2019
Quận 3 _ AI Engineer (Kỹ sư AI, không yêu cầu ngồn ngữ)_ 13448TH Ho Chi Minh 13 Tr - 30 Tr VND 09-07-2019
Nhà Bè, Quận 7_ Interpreter/Translator cum Admin staff (tiếng Nhật N2) _ 13161TH Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 08-07-2019
Quận 9 _ Thông dịch nhà máy (tiếng Nhật N2) _ 14298GL Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 08-07-2019
Quận 1 _ Tuyển dụng nhiều vị trí IT _ TBase Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 08-07-2019
Quận 1 _ Marketing Manager (tiếng Nhật N1 và tiếng Anh tốt) _ 15446GL Ho Chi Minh 70 Tr - 90 Tr VND 08-07-2019
Dĩ An, Bình Dương _ Customer Service (tiếng Nhật N2, không kinh nghiêm _ 15501GL Binh Duong 9 Tr - 11 Tr VND 08-07-2019
Quận 1 _ Nhân viên kế toán kiêm Tổng vụ (tiếng Nhật N2) _ 15753TH Ho Chi Minh 12 Tr - 21 Tr VND 08-07-2019
Quận 3 _ Trợ lý Kinh doanh kiêm Designer (tiếng Nhật N2)_ 15486TH Ho Chi Minh 12 Tr - 15 Tr VND 07-07-2019
Quận 3 _ Quản lý Tổng vụ (tiếng Nhật N2) _ 13372TH Ho Chi Minh 35 Tr - 45 Tr VND 07-07-2019
Quận 9 _ Logistics Staff (tiếng Anh tốt) _ 14929TH Ho Chi Minh 7 Tr - 11 Tr VND 07-07-2019
VSIPII _ Mold design staff (tiếnh Nhật N3 hoặc tiếng Anh tốt) _ 14800TH Binh Duong 10 Tr - 15 Tr VND 07-07-2019
Quận 1 _ Nhân viên kế toán (tiếng Anh tốt, tiếng Nhật N2) _ 10514TH Ho Chi Minh 7 Tr - 14 Tr VND 07-07-2019
Tây Ninh _ Nhân viên kinh doanh (tiếng Nhật N3 trở lên) _ 11005TH Tay Ninh 8 Tr - 9 Tr VND 07-07-2019
Quận 1 _ Kế toán (trợ lý Giám đốc) (tiếng Nhật N2, tiếng Anh tốt)_ 15706TH Ho Chi Minh 25 Tr - 33 Tr VND 07-07-2019
Quận 1 _ HR Manager (tiếng Nhật N2, tiếng Anh tốt) _ 13119TH Ho Chi Minh 35 Tr - 60 Tr VND 07-07-2019
Phú Nhuận _ Interpreter cum Admin (tiếng Nhật N2) _ 15708TH Ho Chi Minh 9 Tr - 14 Tr VND 07-07-2019
Quận 12 _ BrSE tiếng Nhật N2 _ 12328GL Ho Chi Minh 18 Tr - 24 Tr VND 06-07-2019
KỸ SƯ ĐI NHẬT _ _ 15556GL Tokyo 44 Tr - 46,2 Tr VND 06-07-2019
Quận 1 _ Senior Android Developers (kinh nghiệm Kotlin) _ 10125GL Ho Chi Minh 13,2 Tr - 30,8 Tr VND 06-07-2019
KỸ SƯ IT ĐI NHẬT _ Web Developer _ 15630GL Tokyo 41,8 Tr - 48,4 Tr VND 06-07-2019
Quận 1 _ Service staff (tiếng Nhật N2) _ 15701GL Ho Chi Minh 10 Tr - 14 Tr VND 06-07-2019
Quận 1 _ Marketing cum Admin staff (tiếng Nhật N2) _ 15702GL Ho Chi Minh 15 Tr - 22 Tr VND 06-07-2019
Bến Cát (Bình Dương)_ Production Control Supervisor (tiếng Anh tốt) _ 12912TH Binh Duong 11 Tr - 13 Tr VND 04-07-2019
Bình Tân _ Interpreter cum Customer Service (tiếng Nhật N2) _ 12953TH Ho Chi Minh 11 Tr - 17 Tr VND 04-07-2019
Quận 3 _ Nhân viên kinh doanh (Textile, tiếng Nhật N2) _ 15471TH Ho Chi Minh 16 Tr - 19 Tr VND 04-07-2019
Quận 1 _ Sales Executive (IT/tiếng Anh tốt) _ 15456TH Ho Chi Minh 13 Tr - 23 Tr VND 04-07-2019
KCX Long Bình _ Nhân viên tiếng Nhật N2 _ 15355GL Dong Nai 11 Tr - 15 Tr VND 04-07-2019
Quận 3 _ Corporate Sales (chemical industry, tiếng Anh tốt) _ 15679TH Ho Chi Minh 10 Tr - 18 Tr VND 04-07-2019
Quận 7 _ Trợ lý kinh doanh (tiếng Nhật N3) _ 15680TH Ho Chi Minh 7 Tr - 9 Tr VND 04-07-2019
Quận 1 _ IT comunicator (tiếng Nhật N2) _ 15681TH Ho Chi Minh 12 Tr - 16 Tr VND 04-07-2019
15682 _ Nhân viên IT Android + IOS (IT) _ 15682TH Ho Chi Minh 12 Tr - 30 Tr VND 04-07-2019
Bình Dương _ Nhân viên HSE (tiếng Nhật N2) _ 15001TH Binh Duong 8 Tr - 12 Tr VND 03-07-2019
Đồng Nai _ Nhân viên Tổng Vụ (tiếng Nhật N2) _ 15439TH Dong Nai 20 Tr - 28 Tr VND 03-07-2019
Quận 1 _ Nhân viên quản lý Logistics (tiếng Nhật N2, không yêu cầu kinh nghiệm) _ 15450TH Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 02-07-2019
Quận 1 _ Sales (Sewage treatment, tiếng Nhật N2 và tiếng Anh tốt) _ 15455TH Ho Chi Minh 13 Tr - 20 Tr VND 02-07-2019
Bình Thạnh _ Nhân viên phát triển cửa hàng _ 15453TH Ho Chi Minh 13 Tr - 18 Tr VND 02-07-2019
Quận 1 _ Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Dụng RPO (tiếng Nhật N2) _ Ho Chi Minh 17 Tr - 20 Tr VND 02-07-2019
Quận 1 _ Field Engineer Executive (Tiếng Anh Tốt) _ 10619TH Ho Chi Minh 12 Tr - 17 Tr VND 30-06-2019
Quận 10 _ Senior Back-end Developer (Golang) (tiếng Anh tốt) _ 15660TH Ho Chi Minh 13 Tr - 27 Tr VND 30-06-2019
Quận 10 _ Senior Front-End Developer (Typescript And Vuejs) (Tiếng Anh Tốt) _ 15661TH Ho Chi Minh 13 Tr - 27 Tr VND 30-06-2019
Tân Bình _ Customs Field OPS Assistance Manager (Logistics, Tiếng Anh Tốt) _ 15633TH Ho Chi Minh 12 Tr - 16 Tr VND 30-06-2019
Đông Tác, Dĩ An, Bình Dương _ GA/HR Assistant _ 11645GL Binh Duong 13 Tr - 18 Tr VND 29-06-2019
Bình Dương _ PRODUCTION MANAGER (Steel, tiếng Anh tốt) _ 12831TH Binh Duong 30 Tr - 50 Tr VND 29-06-2019
KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An _ Nhân viên quản lý sản xuất (tiếng Nhật N2) _ 14425GL Long An 10 Tr - 14 Tr VND 29-06-2019
Quận 1 _ Nhân viên Vận hànhCAD (Không yêu cầu tiếng, Máy lạnh) _ 15611TH Ho Chi Minh 12 Tr - 14 Tr VND 29-06-2019
Bình Thạnh _ Nhân viên kinh doanh (tiếng Nhật N3 trở lên) _ 15649TH Ho Chi Minh 16 Tr - 21 Tr VND 29-06-2019
Quận 3 _ Biên Phiên Dịch tiếng Nhật N2 (Công ty dịch vụ chuyển nhà) _ 15620GL Ho Chi Minh 12 Tr - 16 Tr VND 29-06-2019
Việc Làm Đi Nhật _ Kĩ Sư Cầu Nối /Brse (Tiếng Nhật N2) _ 15427GL Da Nang, Oversea 48,4 Tr - 66 Tr VND 26-06-2019
Bình Thạnh _ General Affairs Staff (Tiếng Nhật N3, Tiếng Anh Tốt) _ 13019TH Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 26-06-2019
Quận 1 _ Mechanical engineer (tiếng Anh tốt) _ 15619TH Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 26-06-2019
Quận 1 _ Trưởng Dự án IT (tiếng Nhật N2) _ 15547TH Ho Chi Minh 26 Tr - 42 Tr VND 26-06-2019
Tân Uyên Bình Dương _ Import-Export Staff (tiếng Anh tốt) _ 15612TH Binh Duong 12 Tr - 13 Tr VND 26-06-2019
Củ Chi _ Factory Deputy Director (Pharma / tiếng Anh tốt)_ 15410TH Ho Chi Minh 55 Tr - 70 Tr VND 25-06-2019
Bình Dương _ Tổ trưởng Support (ngành In) _ 15418TH Binh Duong 7 Tr - 9 Tr VND 25-06-2019
Tân Bình _ Import staff for Air Freight( Logistics/ tiếng Anh tốt)_ 15428TH Ho Chi Minh 7 Tr - 8 Tr VND 25-06-2019
Biên Hoà _ Cost accounting staff (tiếng Anh tốt) _ 15425TH Dong Nai 9 Tr - 12 Tr VND 25-06-2019
BÌnh Dương _ Nhân viên kỹ thuật chỉnh mực (máy in)_ 15436TH Binh Duong 7 Tr - 9 Tr VND 25-06-2019
Quận 12 _ QA PM/PM Executive (tiếng Anh tốt) _ 10827TH Ho Chi Minh 20 Tr - 40 Tr VND 25-06-2019
Quận 2 _ Trợ Lý Kinh Doanh (tiếng Nhật N2) _ 15426GL Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 25-06-2019
Quận 1 _ Trợ lý Giám đốc (tiếng Anh tốt và tiếng Nhật N2) _ 15414TH Ho Chi Minh 10 Tr - 14 Tr VND 25-06-2019
Quận 4 _ Account Manager (tiếng Anh tốt)_ 15435TH Ho Chi Minh 14 Tr - 29 Tr VND 25-06-2019
Quận 7 _ Trợ Lý Kinh Doanh (tiếng Nhật N3) _ 15424 Ho Chi Minh 8 Tr - 10 Tr VND 25-06-2019
Long An _ Nhân Viên Quản lý Sản Xuất biết tiếng Nhật N2 _ 14425GL Long An 10 Tr - 15 Tr VND 24-06-2019
Bà Rịa - Vũng Tàu _ Sustainable Development Group Leader (tiếng Anh tốt) _ 15333TH Ba Ria-VT 39 Tr - 40 Tr VND 24-06-2019
Quận 7 _ Kỹ sư dịch vụ (Máy tiện CNC, tiếng Nhật N3, không yêu cầu kinh nghiệm) _ 15395TH Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 24-06-2019
Bình Dương (VSIP2) _ Production control (tiếng Anh tốt, sản phẩm nhựa) _ 15407TH Binh Duong 15 Tr - 16 Tr VND 24-06-2019
Quận 1 _ Lập trình viên PHP (mảng Game) _ 12361GL Ho Chi Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 24-06-2019
Không cần bằng cấp, kinh nghiệm _ Biên phiên dịch tiếng Nhật N1 (Dịch vụ sức khỏe y tế) _ 14799 Ho Chi Minh 12 Tr - 23 Tr VND 24-06-2019
Quận 1 _ Nhân Viên Thua Mua (tiếng Nhật N2) _ 15414GL Ho Chi Minh 10 Tr - 15 Tr VND 24-06-2019
Quận 7 _ Nhân Viên Bảo Trì Máy Móc biết tiếng Nhật _ 15395GL Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 24-06-2019
Nhà Bè _ Kế toán biết tiếng Nhật N2 _ 15074GL Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 24-06-2019
Quận 1 _ Nhân viên Sales (không yêu cầu kinh nghiệm, tiếng Nhật N2) _ 15389TH Ho Chi Minh 16 Tr - 21 Tr VND 23-06-2019
Quận 1_ Senior PP Consultant (SAP project) (tiếng Anh tốt)_ 15609TH Ho Chi Minh 45 Tr - 53 Tr VND 23-06-2019
Quận 1 _ Nhân viên tổng vụ kiêm Trợ lý bán hàng (tiếng Nhật N1) _ 15621TH Ho Chi Minh 13 Tr - 21 Tr VND 23-06-2019
Quận 1 _ Sales Executive (tiếng Nhật N2, tiếng Anh tốt) _ 10418TH Ho Chi Minh 19 Tr - 23 Tr VND 23-06-2019
Quận 2 _ 3D Perth Creator for Interior (tiếng Anh tốt) _ 15383TH Ho Chi Minh 9 Tr - 18 Tr VND 22-06-2019
VSIP1 Bình Dương _ Logistics Staff (VSIP1) (tiếng Anh tốt)_ 15397TH Binh Duong 9 Tr - 13 Tr VND 22-06-2019
Quận 9 _ Phiên dịch tiếng Nhật (tiếng Nhật N2) _ 10283TH Ho Chi Minh 11 Tr - 14 Tr VND 22-06-2019
Quận 3 _ Nhân viên văn phòng, không cần bằng cấp (tiếng Nhật N2) _ 10117GL Ho Chi Minh 8 Tr - 12 Tr VND 22-06-2019
Quận 1 _ PHP Developer (mảng Game Arcade) _ 10893GL Ho Chi Minh 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 22-06-2019
Quận 1 _ Sales Admin (tiếng Nhật N2, tiếng Anh tốt) _ 15386GL Ho Chi Minh 10 Tr - 12 Tr VND 22-06-2019
Quận 9 _ Nhân viên Tổng vụ (tiếng Nhật N3) _ 15373TH Ho Chi Minh 7 Tr - 8 Tr VND 22-06-2019
Thuận An, Bình Dương _ Chief Accountant (tiếng Anh tốt) _ 15608TH Binh Duong 21 Tr - 25 Tr VND 22-06-2019
Biên Hòa Đồng Nai _ Trợ lý phòng kế toán (Tiếng Nhật N2) _ 15557TH Dong Nai 10 Tr - 15 Tr VND 22-06-2019
Quận 1 _ Nhân viên chăm sóc khách hàng kiêm Marketing (Beauty, tiếng Nhật N2) _ 15597TH Ho Chi Minh 7 Tr - 10 Tr VND 21-06-2019
Vũng Tàu _ HR/GA Manager (Vung Tau/Coffee) (tiếng Anh tốt, tiếng Nhật N2) _ 15599TH Ba Ria-VT 20 Tr - 42 Tr VND 21-06-2019
Dĩ An (Bình Dương) _ Nhân viên HR (tiếng Nhật N2) _ 15592TH Binh Duong 12 Tr - 18 Tr VND 20-06-2019
Đồng Nai _ Biên Phiên Dịch tiếng Nhật N2 _ 15582GL Dong Nai 9 Tr - 12 Tr VND 19-06-2019
Quận 1 _ Trợ lý quản lý (Dịch vụ chuyển nhà) (tiếng Nhật N2) _ 15576TH Ho Chi Minh 14 Tr - 20 Tr VND 19-06-2019
Quận 3 _ IT Communicator tiếng Nhật N2~N1 _ 15578GL Ho Chi Minh 15 Tr - 22 Tr VND 19-06-2019
Quận 3 _ IT communicator (tiếng Nhật N2) _ 15578TH Ho Chi Minh 16 Tr - 22 Tr VND 19-06-2019
Tân Bình _ Biên Phiên Dịch (tiếng Nhật N2) _ 15365TH Ho Chi Minh 11 Tr - 16 Tr VND 18-06-2019
Bình Thạnh _ Nhân viên Sales (tiếng Nhật N2) _ 15367TH Ho Chi Minh 18 Tr - 22 Tr VND 18-06-2019
Quận 7 _ General Accountant staff (tiếng Anh tốt)_ 13288TH Ho Chi Minh 13 Tr - 16 Tr VND 18-06-2019
Quận 1 _ Sales ( Metal / tiếng Anh tốt hoặc tiếng Nhật N3) _ 15363TH Ho Chi Minh 9 Tr - 18 Tr VND 18-06-2019
Quận 1 _ Trợ lý kiêm Thư ký Giám đốc (tiếng Anh cao cấp hoặc tiếng Nhật N1) _ 15756TH Ho Chi Minh 13 Tr - 21 Tr VND 17-06-2019
Quận 1 _ Sales Marketing Executive (tiếng Nhật N2) _ 15356GL Ho Chi Minh 15,4 Tr - 18,7 Tr VND 17-06-2019
Quận 1 _ Sales Staff (Paper / tiếng Anh tốt) _ 11248TH Ho Chi Minh 13 Tr - 16 Tr VND 17-06-2019
KCN Bien Hoa II, Dong Nai _ Biên phiên dịch tiếng Nhật _ 15345GL Dong Nai 8 Tr - 11 Tr VND 17-06-2019
Phúc lợi tốt - VP tại quận 1_ BrSE (tiếng Nhật N2~N1) _ 10451GL Ho Chi Minh 30,8 Tr - 41,8 Tr VND 17-06-2019
Quận 9 _ Trưởng phòng tự động hóa (tiếng Nhật N3 trở lên)_ 14113TH Ho Chi Minh 21 Tr - 26 Tr VND 17-06-2019
Quận 3 _ Accounting Staff (Salonpas/ tiếng Anh tốt) _ 15331TH Ho Chi Minh 9 Tr - 9 Tr VND 17-06-2019
Quận 9 _ Giám đốc QA (tiếng Nhật N2) _ 11631TH Ho Chi Minh 23 Tr - 33 Tr VND 17-06-2019
Phú Nhuận _ Marketing Manager (tiếng Anh tốt) _ 15353TH Ho Chi Minh 38 Tr - 48 Tr VND 17-06-2019
Nhà Bè _ General Accountant staff (tiếng Anh tốt) _ 13288TH Ho Chi Minh 13 Tr - 16 Tr VND 17-06-2019
Quận 1 _ Sales Staff (tiếng Anh tốt/iron steel) _ 12811TH Ho Chi Minh 12 Tr - 16 Tr VND 17-06-2019
Quận 1 _ Sales Management Executive (tiếng Nhật N2) _ 15169GL Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 17-06-2019
KCX Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai _ Tổng Vụ (tiếng Nhật N2) _ 15355GL Dong Nai 11 Tr - 15 Tr VND 17-06-2019
Quận 3 _ NV Sales máy móc công nghiệp (tiếng Nhật N2) _ 15249GL Ho Chi Minh 15 Tr - 23 Tr VND 17-06-2019
_ Quản lý đơn hàng (Merchandiser /tiếng Nhật N2) _ 15561TH Ho Chi Minh 8 Tr - 11 Tr VND 16-06-2019
Quận 1 _ Sales Executive (tiếng Anh tốt, tiếng Nhật N2)_ 15144TH Ho Chi Minh 16 Tr - 21 Tr VND 16-06-2019
Quận 3 _ Sales staff (tiếng Nhật N2) _ 15574TH Ho Chi Minh 10 Tr - 13 Tr VND 16-06-2019

About us

REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng chuyên nghiệp.

REERACOEN VIETNAM chúng tôi sẽ hỗ trợ các hoạt động tìm việc của các bạn dựa trên các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự mà chúng tôi có được trong hơn mười bảy năm qua kể từ năm 2000.

Reeracoen Vietnam chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Neo Career Group, Phòng 704, Tầng 7, 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Message from Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Chúng tôi tin rằng việc tìm kiếm ứng viên phù hợp và nhanh chóng là điều quan trọng nhất trong dịch vụ tư vấn việc làm. Công ty chúng tôi sẽ tổng hợp các thông tin chi tiết như văn hóa công ty, nội dung công việc và giới thiệu công việc thích hợp nhất cho các ứng viên dựa trên việc lắng nghe các yêu cầu chuyển việc của mỗi ứng viên.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: