CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

Location

Officel - tel số SGT.O1-07.27, tại Saigon Royal, số 34 - 35, đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4


Company Information
  • Company size: 10-20
  • Field of operations: Limited

Jobs active

CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

CafeBusiness (https://cafebusiness.vn) kênh thông tin tài chính, địa ốc và câu chuyện về doanh nghiệp, doanh nhân. 

Message from CÔNG TY TNHH S-HOLDINGS

CafeBusiness kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Feedback