Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Location

68 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2


Company Information
57 followers

Jobs active

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh Hoạt động chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Feedback