CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

Location

Lô 23, đường TS 5, Khu công nghiệp Tiên Sơn - Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh.


Company Information
  • Company size: 25-99

Jobs active

(New)

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Bac Ninh | Bac Giang

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 10 Tr - 17 Tr VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Bac Ninh

CÔNG TY TNHH SEOJIN SYSTEM VINA

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bac Giang | Bac Ninh

About us

Công ty TNHH Seojin System Vina có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc chuyên sản xuất về thiết bị thu phát sóng trong, ngoài nước và vỏ điện thoại cho tập đoàn Samsung ở Việt Nam.

Feedback