Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

Location

189/8 Le Hong Phong Street, Tan Phuoc, Tan Binh, Di An, Binh Duong


Company Information
  • Company size: 100-499
  • Field of operations: Foreign

Jobs active

Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

About us

Công ty TNHH Shinsung Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực hàng may mặc xuất khẩu.

Feedback