language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

Location: Tầng M, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa

Company size: 10-20

214 followers

Jobs active (114)

Job Title Location Salary Updated
Finance Analyst (English; 900USD; Ha Noi) (New) Ha Noi, Bac Ninh 14,3 Tr - 19,8 Tr VND 18-06-2019
Nhân viên an toàn lao động (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 650 USD+; Hà Nội) Ha Noi 11 Tr - 13,2 Tr VND 18-06-2019
Sales Manager (English/Chinese; 2000 USD; HCMC) Ho Chi Minh 33 Tr - 44 Tr VND 18-06-2019
Purchasing/ Sourcing Assistant Manager (English; 25 mil; Ha Nam) Ha Nam, Ha Noi 18 Tr - 25 Tr VND 18-06-2019
Data Analytics (English; 2000 USD; Ha Noi) Ha Noi 22 Tr - 44 Tr VND 18-06-2019
Quản lý sản xuất Tiếng Nhật (1200 USD, Hà Nội) Ha Noi 22 Tr - 28,6 Tr VND 18-06-2019
Sales Manager (English; 1500 USD; HaNoi) Ha Noi 28,6 Tr - 33 Tr VND 18-06-2019
Head of Marketing & Partnership Engagement (NGO; English; 60 mil; Hanoi) Ha Noi 40 Tr - 60 Tr VND 18-06-2019
Retail Sales Manager (English; 2000 USD; Ha Noi) Ha Noi 22 Tr - 44 Tr VND 17-06-2019
HR Manager (English; 25 Mil; Gia Lai) Gia Lai 22 Tr - 25 Tr VND 17-06-2019
Nhân viên khai báo hải quan (15 triệu; Bình Dương) Binh Duong 12 Tr - 15 Tr VND 16-06-2019
Kế Toán Tổng Hợp/ Admin (Tiếng Anh; USD800) - Long An Long An 12 Tr - 20 Tr VND 16-06-2019
Kế toán trưởng (Tiếng Anh; 30triệu; Hà Nam) Ha Nam 25 Tr - 30 Tr VND 16-06-2019
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT SX KHUÔN (22 triệu++, Bắc Ninh) Bac Ninh 20 Tr - 22 Tr VND 15-06-2019
QA Manager (English/Japanese; 1500 USD; Ha Noi) Ha Noi 26,4 Tr - 33 Tr VND 15-06-2019
Finance Suppervisor (English; 26 mil; Dong Nai) Yen Bai, Tuyen Quang 18 Tr - 26 Tr VND 14-06-2019
Procurement Manager (English; 2.000 USD; Hai Phong) Hai Phong 33 Tr - 44 Tr VND 14-06-2019
Nhân viên kinh doanh (MT; 20tr; Tiếng Anh; Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh 15 Tr - 20 Tr VND 14-06-2019
Deputy Factory Director (2200 USD; English; Automotive) Ha Noi 39,6 Tr - 48,4 Tr VND 13-06-2019
Planning & Logistic Coordinator (English; 20 mil; Bac Ninh) Ha Noi, Bac Ninh 15 Tr - 20 Tr VND 13-06-2019
Trưởng/ Phó Bộ Phận Hàn (15 Triệu; Hưng Yên) Hung Yen, Ha Noi, Hai Duong 12 Tr - 15 Tr VND 13-06-2019
Trưởng phòng kinh doanh (Tiếng Anh; Project; 2500 USD; HCM) Ho Chi Minh 20 Tr - 25 Tr VND 13-06-2019
Trưởng Bộ Phận Kế Toán (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 33 triệu; Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh 26 Tr - 33 Tr VND 13-06-2019
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Nhật; 17 Triệu; Bắc Ninh) Bac Ninh 12 Tr - 17 Tr VND 13-06-2019
Giám Đốc Kinh Doanh (Tiếng Anh; 30-100mil; Hà Nội) Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 13-06-2019
Marketing Team Leader/Manager (40 mil++; Ha Noi; English) Ha Noi 20 Tr - 50 Tr VND 13-06-2019
Trưởng Phòng Sản Xuất Linh Kiện Ép Nhựa(Tiếng Nhật; 33triệu; Hồ Chí Minh) Ho Chi Minh 26 Tr - 33 Tr VND 13-06-2019
Quản Đốc Xưởng Sản Xuất (18 Triệu, Hoà Bình) Ha Noi, Hoa Binh 15 Tr - 20 Tr VND 13-06-2019
Trưởng phòng sản xuất khuôn ép nhựa (Tiếng Nhật; 35triệu; Hải Dương) Hai Duong 30 Tr - 35 Tr VND 13-06-2019
Mechanic Technical Manager (Tiếng Anh; 2000 USD; Bình Dương) Ho Chi Minh, Binh Duong 22 Tr - 44 Tr VND 13-06-2019
Phiên dịch tiếng Hàn (Topik 5; 30 triệu; Bà Rịa - Vũng Tàu) Ba Ria-VT 25 Tr - 30 Tr VND 13-06-2019
Nhân viên kinh doanh (Cáp mạng; Tiếng Anh; 1200 USD; Hà Nội) Ha Noi 22 Tr - 26,4 Tr VND 13-06-2019
ISO Leader (700 USD, Bac Ninh) Bac Ninh 11 Tr - 15,4 Tr VND 12-06-2019
Warehouse Manager (English; Distribution; 25 mil; Ha Noi) Ha Noi 20 Tr - 25 Tr VND 12-06-2019
Trợ lý giám đốc (Tiếng Nhật N2/N3; 16 tr; HCM) Ho Chi Minh 12 Tr - 16 Tr VND 12-06-2019
Financial Manager (Vung Tau; 3000 USD) Ba Ria-VT 44 Tr - 66 Tr VND 12-06-2019
Phó phòng kinh doanh (Tiếng Trung; B2B; 35 triệu; Bắc Ninh) Bac Ninh 25 Tr - 35 Tr VND 12-06-2019
HR GA Manager Bac Ninh, Hung Yen 22 Tr - 33 Tr VND 11-06-2019
Sales Manager (English; 1200 USD; Ha Noi) Ha Noi 22 Tr - 44 Tr VND 11-06-2019
Production Assistant (English; Garment; 25mil; Dong Thap) Dong Thap 15 Tr - 25 Tr VND 11-06-2019
Kỹ sư đùn sợi(Tiếng Anh/Tiếng Hàn; 17tr; Hưng Yên) Hung Yen 15 Tr - 17 Tr VND 10-06-2019
Warehouse Section Chief (English,13 mil, Dong Nai) Dong Nai 10 Tr - 13 Tr VND 10-06-2019
Senior Merchandiser Supervisor (Garment; English; 1200 USD; Bac Giang) Bac Giang, Bac Ninh, Ha Noi 22 Tr - 26,4 Tr VND 10-06-2019
Purchasing Manager (English/Japanese; 1200 USD; Ha Noi) Ha Noi 22 Tr - 26,4 Tr VND 10-06-2019
Trưởng Phòng Nhân Sự (Tiếng Nhật, 1500 USD) Bac Ninh, Hung Yen 22 Tr - 33 Tr VND 09-06-2019
Nhân Viên Hệ Thống ERP (12 Triệu, Bắc Ninh) Bac Ninh 8 Tr - 12 Tr VND 09-06-2019
Production Manager (Footwear; English; 80 mil; HCMC) Ho Chi Minh 60 Tr - 80 Tr VND 09-06-2019
Trưởng phòng kinh doanh (Tiếng Anh; MT; 2000 USD; HCM) Ho Chi Minh 22 Tr - 44 Tr VND 09-06-2019
R&D Manager (English/Korean; Food; Bac Ninh) Bac Ninh Competitive 09-06-2019
QC Supervisor (Wood; English; 20 mil; Binh Duong) Binh Duong 18 Tr - 20 Tr VND 09-06-2019
Trưởng phòng kinh doanh(Tiếng Anh; MT; Thực phẩm; Bắc Ninh) Bac Ninh Competitive 09-06-2019
Maintenance Manager (English; Packaging/Mool; 35 Mil; Bac Ninh) Bac Ninh 25 Tr - 35 Tr VND 08-06-2019
Development Manager (Footware; English; 55 mil; Binh Duong) Binh Duong 45 Tr - 55 Tr VND 08-06-2019
Quản lý sản xuất (Tiếng Anh; 20 triệu; Hưng Yên) Hung Yen 15 Tr - 20 Tr VND 08-06-2019
Trưởng phòng Marketing (Tiếng Anh; Bán lẻ; 2000 USD; Hà Nội) Ha Noi 33 Tr - 44 Tr VND 08-06-2019
Nhân viên an toàn (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 650 USD; Hà Nội) Ha Noi 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 08-06-2019
Procurement Manager (English; 35mil; Ha Nam) Ha Nam 30 Tr - 35 Tr VND 08-06-2019
Trưởng nhóm tuyển dụng (Tiếng Anh; 22 triệu; Hải Dương) Hai Duong 18 Tr - 22 Tr VND 08-06-2019
Kế toán tổng hợp (10-20 triệu; Tiếng Anh; Hà Nam, Hà Nội) Dong Nai, Ho Chi Minh 15 Tr - 17 Tr VND 08-06-2019
QA Manager (English; 25mil; Quang Nam) Quang Nam 20 Tr - 25 Tr VND 08-06-2019
Trưởng nhóm kế toán (20 triệu; F&B; Bắc Ninh) Ha Noi 12 Tr - 20 Tr VND 07-06-2019
Giám đốc điều hành (Tiếng Anh/Tiếng Hàn; 4500 USD; Bắc Ninh) Bac Ninh 77 Tr - 99 Tr VND 07-06-2019
Senior Account Manager (BĐS; 2500 USD; HCM) Ho Chi Minh 44 Tr - 55 Tr VND 07-06-2019
Quản lý xuất nhập khẩu (Tiếng Anh; 1200 USD; Bắc Ninh) Bac Ninh 22 Tr - 26,4 Tr VND 07-06-2019
Welding and Grinding Manager (English; 50 mil; Binh Duong) Ha Noi 7 Tr - 10 Tr VND 07-06-2019
Production Line Manager (English; 25-35 mil; Bac Ninh) Bac Ninh 25 Tr - 35 Tr VND 07-06-2019
HR & GA Manager (English; 30 Mil; Ba Ria - Vung Tau) Ba Ria-VT 25 Tr - 30 Tr VND 07-06-2019
Lean Manufacturing Engineer (English; 1200 USD; Hung Yen) Hung Yen, Ha Noi 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 06-06-2019
Sales Manager (English; 30mil; HN) Ha Noi 25 Tr - 30 Tr VND 06-06-2019
Accountant (English; 12mil; Dong Nai) Dong Nai 10 Tr - 12 Tr VND 06-06-2019
Giám đốc kinh doanh (Tiếng Anh; 50 triệu; Bình Dương) Binh Duong, Ho Chi Minh 40 Tr - 50 Tr VND 06-06-2019
Import - Export Staff (English; 15 mil; Binh Duong 13 Tr - 15 Tr VND 05-06-2019
Cost Accounting (English; 15 mil; Bac Ninh) Hung Yen 13 Tr - 15 Tr VND 05-06-2019
Chuyên Viên Bán Hàng (Hóa Chất; Tiếng Anh; 18tr; Bắc Ninh) Bac Ninh 15 Tr - 18 Tr VND 04-06-2019
Maintenance O&M Engineer (English; 1000 USD; Ha Noi) Ha Noi 15,4 Tr - 22 Tr VND 04-06-2019
Customer Service Part Leader (English; 32 mil; Hai Phong) Hai Phong 26 Tr - 32 Tr VND 04-06-2019
HR Officer (C&B; English; 15 mil; Ha Noi) Ha Noi 12 Tr - 15 Tr VND 04-06-2019
Injection Molding Process Engineer (English; 1000 USD; Binh Duong) Binh Duong 15,4 Tr - 22 Tr VND 03-06-2019
Senior Merchandising Officer/Assistant Manager (35 mil; Hai Duong; English) Hai Duong, Ha Noi 18 Tr - 35 Tr VND 03-06-2019
Phiên dịch/trợ lý tiếng Hàn (30 triệu; Thái Nguyên) Thai Nguyen, Ha Noi 20 Tr - 30 Tr VND 03-06-2019
Customer Service Staff (English; HCM; HN) Ho Chi Minh, Ha Noi 7 Tr - 8 Tr VND 03-06-2019
Marketing Executive (English; 800USD; Ha Noi) Ho Chi Minh, Dong Nai 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 03-06-2019
Maintenance Manager (1200 USD, FMCG, Gia Lai) Gia Lai, Ho Chi Minh 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 02-06-2019
Production Supervisor (900 USD; Hung Yen) Hung Yen 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 02-06-2019
Kỹ sư cải tiến (14 triệu, Bắc Ninh) Bac Ninh 11 Tr - 15,4 Tr VND 02-06-2019
QC Manager (Funiture; 1700 USD; Long An) Long An 33 Tr - 37,4 Tr VND 02-06-2019
Senior Chemical Officer/ Assistant Chemical Dept (English; 35 mil; Hai Duong) Hai Duong 18 Tr - 35 Tr VND 02-06-2019
Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh; 30 tr; Nghệ An) Ho Chi Minh 20 Tr - 30 Tr VND 02-06-2019
Senior IE Officer/ Assistant IE Manager (English; 35 mil; Hai Duong) Hai Duong, Ha Noi 18 Tr - 35 Tr VND 02-06-2019
Product Engineer (700 USD, Electronics) Ha Nam 11 Tr - 15,4 Tr VND 01-06-2019
Production Assistant Manager (1300 USD, Electronics) Hai Phong 22 Tr - 28,6 Tr VND 01-06-2019
Trợ lý Chủ tịch HĐQT/ Phó Chủ tịch HĐQT (Tiếng Anh; 30 triệu; Hà Nội) Ha Noi 15 Tr - 30 Tr VND 31-05-2019
Nhân viên hành chính nhân sự (C&B; 8tr; Biên Hòa - Đồng Nai) Dong Nai 7 Tr - 8 Tr VND 29-05-2019
Technical Sales Director (3000 USD++; Hồ Chí Minh; English) Ho Chi Minh 66 Tr - 88 Tr VND 29-05-2019
Sales Manager/Sales & Marketing Manager (1500 USD++; Hồ Chí Minh; English) Ho Chi Minh 22 Tr - 39,6 Tr VND 29-05-2019
Maintenance Engineer (English; 15 million; Hung Yen) Hung Yen 9 Tr - 15 Tr VND 27-05-2019
Trưởng Phòng Tài Chính (35 Triệu; Bắc Ninh) Bac Ninh 30 Tr - 35 Tr VND 27-05-2019
Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (Tiếng Nhật; 23 Tr; Bắc Ninh) Bac Ninh 17 Tr - 23 Tr VND 27-05-2019
Trưởng nhóm sản xuất (SMT; 22 tr; Hải Phòng) Hai Phong 15 Tr - 22 Tr VND 26-05-2019
Trợ lý kế toán trưởng (Tiếng Anh/Tiếng Nhật; 700 USD; Hải Phòng) Hai Phong 11 Tr - 15,4 Tr VND 26-05-2019
Content Writer (40 mil; English; Hanoi) Ha Noi 20 Tr - 40 Tr VND 26-05-2019
Sales Manager (Steel; English; 35 mil; Hai Phong) Hai Phong, Hai Duong 25 Tr - 35 Tr VND 25-05-2019
HR Senior Staff (English/Japanese; 900 USD; Bac Ninh) Bac Ninh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 25-05-2019
Legal Specialist (English; 1000 USD; Hai Phong) Hai Phong 15,4 Tr - 22 Tr VND 24-05-2019
Sales Specialist (B2B; 16 mil; Thai Nguyen) Thai Nguyen 12 Tr - 16 Tr VND 24-05-2019
Production Manager (40 mil; English; Ha Nam) Ha Nam, Ha Noi 27 Tr - 40 Tr VND 24-05-2019
Nhân viên phòng Xuất nhập khẩu (tiếng Anh, Mê Linh) Ha Noi 8 Tr - 9 Tr VND 24-05-2019
Nhân viên phòng Logistic (02 Nam, Đồng Nai) Dong Nai 7 Tr - 8 Tr VND 24-05-2019
Mechanical Engineer (English; 15 mil; Ha Nam) Ha Nam 10 Tr - 15 Tr VND 24-05-2019
Tư vấn luật (Tiếng Trung; 30 triệu; Bắc Ninh) Ha Noi, Bac Ninh 20 Tr - 30 Tr VND 23-05-2019
Supply Chain Manager (2000 USD, Electronics) Hai Phong, Hai Duong 33 Tr - 44 Tr VND 22-05-2019
Sales Engineer (English; 20 mil; Binh Duong) Ho Chi Minh 18 Tr - 20 Tr VND 22-05-2019
Sales Supervisor (English; 18mil; Hai Phong/Ho Chi Minh) Hai Phong, Ho Chi Minh 10 Tr - 18 Tr VND 22-05-2019
Sales Specialist (B2B; 16 mil; Binh Duong) Ha Noi, Bac Ninh 12 Tr - 16 Tr VND 19-05-2019

About us

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM Cung ứng dịch vụ nhân sự cao cấp.

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: