CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

Location

Bitexco Financial Tower, Tầng 46, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000


Company Information
  • Company size: Ít hơn 10
  • Field of operations: Limited

Jobs active

CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH STRADEX VIỆT NAM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Bitexco Financial Tower, Tầng 46, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000

Feedback