Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

Location

D3-D7 Thất Sơn, phường 15 quận 10


Company Information
  • Company size: 20-50
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Công ty TNHH Thể Thao & Sức Khoẻ LOREN

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thể thao & Sức khoẻ LOREN

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

Urbanfit là phòng tập theo mô hình Studio, một xu hướng đang phát triển của thế giới với phương pháp “cá nhân hóa luyện tập”, giúp người mới vượt qua mọi rào cản ban đầu, xây dựng lộ trình cũng như phương pháp tập luyện, ăn uống, sinh hoạt đúng đắn để chắc chắn đạt được mục tiêu mong muốn

Feedback