CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

Location

Địa chỉ : 06-07 LÔ J1 ĐƯỜNG DD5, RESIDENTIAL AN SƯƠNG, PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.


Company Information
  • Company size: 25-99
  • Field of operations: Joint Stock

Jobs active

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

$ Over 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

$ Over 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

$ Over 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

$ Over 6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

$ Over 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

About us

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

Địa chỉ: Địa chỉ : 06-07 LÔ J1 ĐƯỜNG DD5, RESIDENTIAL AN SƯƠNG, PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Message from CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT LÊ VIN

Cùng bạn Kiến tạo Không gian hoàn hảo

Feedback