Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Dương Sao
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Dương Sao

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Dương Sao

Location

P.321, Thiên Sơn Plaza, Số 800 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM


Company Information
  • Field of operations: Limited

Jobs active

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Dương Sao

$ Competitive

  • Tien Giang

About us

Ngành nghề kinh doanh: sản xuất xuất khẩu trái cây, nông sản.
Số năm hoạt động: trên 10 năm.

Photo

Feedback