Công ty TNHH Toàn Phát

Công ty TNHH Toàn Phát

Location

Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên


Company Information
  • Company size: 100-499

About us

Công ty TNHH Toàn Phát được thành lập từ năm 2003 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bao bì carton 2, 3, 5 và 7 lớp và các loại bao bì giấy khác. Là một đơn vị kinh doanh tiến bộ có ý thức xã hội, Công ty TNHH Toàn Phát đặt mục tiêu tạo ra và sử dụng các lựa chọn thay thế cho nguyên liệu bao bì truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân viên, các nhà cung cấp và cộng đồng về tác động của ngành sản xuất bao bì đến môi trường. Mục tiêu của Toàn Phát là trở thành một đơn vị hàng đầu tích cực tham gia sản xuất và phân phối các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới.

Feedback