Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

Location

2Q Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh


Company Information
  • Field of operations: Limited
75 followers

Jobs active

(New)

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ba Ria-VT

Công Ty TNHH TV & KD Nhà Đạt Gia

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

Đạt Gia là một công ty bất động sản đang phát triển năng động với môi trường làm việc không ngừng học hỏi và liên tục cải tiến. Với chính sách con người là tài sản quý giá nhất của công ty, Ban Giám đốc Công ty không ngừng chú trọng nâng cao động lực làm việc và năng lực cán bộ. Các quy chế nội bộ và chính sách đãi ngộ của Đạt Gia luôn đề cao những giá trị văn hoá mà Đạt Gia trân trọng. Ðó là đội ngũ lãnh đạo vững mạnh, tính chính trực, minh bạch, công khai và sự cởi mở, hợp tác trong công việc. Ðồng thời, mọi nhân viên Đạt Gia đều phải tuân thủ chặt chẽ những quy tắc đạo đức nghề nghiệp nghiêm khắc. Tại Đạt Gia, chúng tôi luôn làm hết sức mình để: * Nhân viên cảm thấy được tôn trọng; * Cung cấp sản phẩm dịch vụ khách hàng mong đợi; * Được cộng đồng tôn trọng và công nhận. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website công ty: www.datgia.vn

Feedback