language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

Location: Tòa Nhà H&B, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://www.upcrenewables.com/

Jobs active

We currently do not have any job openings available. Follow Company to be notified by email when new job opportunities become available.

About us

UPC Renewables Group, a leading worldwide Renewable Developer with over Twenty years of Global experience pioneering and building world class wind and solar projects from the Mountains, Deserts and Volcanic Islands of the United States, the Islands of Indonesia, the plains of India, the Islands of the Philippines, to the Hills of Italy and the Steppes of Inner Mongolia.

Tập Đoàn UPC Renewables, Nhà Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo hàng đầu thế giới với hơn hai mươi năm kinh nghiệm Toàn Cầu trong việc tiên phong và xây dựng các dự án năng lượng gió và mặt trời với đẳng cấp thế giới từ các Đỉnh Núi, Sa Mạc và Đảo Núi lửa tại Hoa Kỳ, các Đảo của Indonesia, các đồng bằng ở Ấn Độ, các Đảo của Philipines, cho đến các Ngọn Đồi ở Ý và các Thảo Nguyên thuộc Nội Mông Cổ.

Our mission is to meet our worlds growing energy needs with clean electricity and improve the lives of local people and communities.

Sứ mệnh của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trên toàn thế giới với với nguồn năng lượng điện sạch và cải thiện đời sống của cộng đồng cư dân bản địa.

UPC formed companies have developed more than 3,500 MW of operating wind and solar projects with an investment value of over $5 Billion USD, and have a development pipeline of more than 5,000 MW. UPC has a proven successful history of being an early entrant in new markets with advanced technology and creative local business strategies, helping countries accelerate their renewable energy development.

Các công ty được thành lập của UPC đã phát triển đưa vào vận hành các dự án điện mặt trời và điện gió có tổng công suất lắp đặt hơn 3.500 MW với giá trị đầu tư hơn 5 tỷ USD, và đang có kế hoạch phát triển lên đến hơn 5.000 MW. UPC có lịch sử thành công được chứng minh trong việc đi đầu thâm nhập các thị trường mới bằng công nghệ hiện đại và chiến lược kinh doanh sáng tạo tại địa phương, hỗ trợ các quốc gia tăng tốc quá trình phát triển năng lượng tái tạo.

Message from Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

DREAM-DEVELOP-DELIVER
A Clean Energy Group with a Global Track Record

MƠ ƯỚC-PHÁT TRIỂN-PHÂN PHỐI
Một Tập Đoàn Năng Lượng Sạch với Kinh Nghiệm Toàn Cầu

Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: