Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal

Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal

Location

Biên Hòa, Đồng Nai


Company Information
  • Company size: 1.000-4.999
  • Field of operations: Limited
  • Website: https://www.wacoal.com.vn
537 followers

About us

Công ty Wacoal Corp. là Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất trang phục lót phụ nữ hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1949, Công ty hiện có nhiều chi nhánh ở các nước trên thế giới như ở Mỹ, khu vực Châu Âu và Châu Á.

Công ty TNHH Việt Nam Wacoal là một trong những chi nhánh của Wacoal Nhật Bản tại Châu Á, được thành lập từ năm 1997 tại khu Công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty chúng tôi cần tuyển nhân viên với các yêu cầu sau:            

Feedback