Công Ty TNHH Võ Gia Corp

Công Ty TNHH Võ Gia Corp

Location

150Bis Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1


Company Information

Jobs active

Công Ty TNHH Võ Gia Corp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Võ Gia Corp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Võ Gia Corp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Võ Gia Corp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

About us

VÕ GIA CORP (VGC) là một công ty được thành lập bởi những kiến trúc, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty thiết kế hàng đầu thế giới cũng như kinh nghiệm quản lý dự án cho các chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Kết hợp kinh nghiệm quốc tế, sự thấu hiểu về văn hóa địa phương, sự am hiểu về các quy định pháp luật liên quan. Chúng tôi luôn mang đến cho chủ đầu tư những công trình có chất lượng thiết kế, thi công tốt nhất với ý tưởng mới, hướng đi mới.

VO GIA CORP (VGC) is an Architectural company established by high profile Architectures, Engineers with years of experience working with world-leading Architectural Consultants as well as leading developers in Vietnam. Integrating globally professional experiences, local cultural insights, understanding of relevant regulations. We always bring to our Clients high quality designs & build inspired by new ideas, new approaching.

Feedback