CONG TY TNHH ZAPHIR CONTEMPORARY

CONG TY TNHH ZAPHIR CONTEMPORARY

Location

172 Dinh Tien Hoang, P.Da Kao, Q1.


Company Information
  • Field of operations: Foreign

About us

Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài của Châu Âu, Zaphir Contemporary Co.,ltd. chuyên sản xuất và kinh doanh ngành HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM và CÔNG NGHIỆP (Flavour and Fragrance industry)
Feedback